اطلاعات تماس
سوالات عام پزشکی
اسپرم اهدائی
جنین اهدائی
رحم اجاره ای
نکاتی که در دوران بارداری باید رعایت کرد
س ج  های  اهدا  اسپرم

اطلاعات تماس

اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا - اول کوچه انصاری

تلفن : 36 31 36 32 - 031
345 1000 0913

بعد کروکی آدرس مطب از گوگل ارث چاپ می شود


آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32
تلفن : 32363136 - 031