مطالب روش IUI
مراقبتهای بعد از IUI مراقبتهای بعد از IUI

مراقبتهای بعد از IUI ،از رویدادهای تنش زا و تماس با افرادیکه احتمال ایجاد استرس را میدهید خودداری کنید .انجام کارهای منزل مشکلی ندارد .

IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم ) آی یو آی

یکی از روشهای تلقیح اسپرم در داخل رحم است که در مقایسه با آی وی اف عملی ساده تر است و تحمل آن برای بیمار ساده تر است و هزینۀ کمتری نسبت به IVF دارد .