دکتر عنایت الله ایزدی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
رحم اجاره ای
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
تعیین جنسیت 36 31 36 32-031
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟

اسپرم اهدائی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی

روز تخمک گذاری تلقیح اسپرم اهدایی در مطب انجام می شود و پس از نیمساعت استراحت به منزل می روید . . .( برای مطالعه ی ادامه ی مقاله روی تصویر بالا با زیر نویس اسپرم اهدایی یا روی عنوان قهوه ای رنگ اسپرم اهدائی کلیک کنید و صفحه را بالا بکشید )

رحم اجاره ای

صاحب رحم اجاره ای باتفاق همسرش و زوج صاحب جنین باید چند جلسه مشاوره ی مفصل شوند تا با آگاهی . . .( برای مطالعه ادامه مطلب روی عبارت قهوه ای رنگ رحم اجاره ای کلیک کنید )

مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی

کار با کامپیوتر ( لپتاپ ) هم آسیبهای خاص خودش را به جنین وارد می کند. بدترین حالت آن ، این است که لپ تاپ روی زانوها گذاشته شود و مدّت زیاد . . . ( برای مطالعه ادامه مطلب روی تصویر مراقبت بعد از بارداری یا روی عنوان مطلب کلیک کنید وصفحه را بالا بکشید)