دکتر عنایت الله ایزدی
اسپرم چیست
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدایی
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
اسپرم اهدائی  ( 36 31 36 32-031 )  بارداری با اسپرم اهدایی

مسائل شرعی اسپرم اهدائی

پدر شرعی فرزند باید توجه داشته باشد که تمام وظایف پدری مثل مخارج طفل - محبت - نگهداری - تربیت ومواظبت ازطفل از نظر شرعی به عهده اوست و اهدا کننده ی اسپرم هیچ وظیفه ای ندارد . . .برای مطالعه ی ادامه مطلب روی عنوان مطلب که قرمز رنگ می باشد کلیک کنید

اسپرم اهدائی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اسپرم اهدایی

روز تخمک گذاری تلقیح اسپرم در مطب ( بدون بیهوشی ) انجام می شود و پس از نیمساعت استراحت به منزل می روید .در منزل انجام کارهای خانه داری اشکالی ندارد ولی از انجام کارهای سنگین . . .( برای مطالعه ی ادامه ی مقاله روی تصویر مجاور یا روی عنوان قرمز رنگ اسپرم اهدائی کلیک کنید )

آزمایش اسپرم

با انجام آزمایش اسپرموگرام متوجه می شوند که مشکل اصلی از شوهراست و تا حالا بیخودی زن تحت درمان بوده است . پس نتیجه می گیریم که اولین قدم برای بررسی زوج نابارور آزمایش اسپرم است که با هزینه بسیار کم . . . ( برای ادامه مطالعه مطلب روی عنوان آزمایش اسپرم کلیک کنید ).