جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
اسپرم اهدائی  ( 36 31 36 32-031 )  بارداری با اسپرم اهدایی
IUI    ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )
مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی
جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031  جنین اهدایی
تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیشرفت کرده؟
رحم اجاره ای

جنین اهدائی( 36 31 36 32 )031 جنین اهدایی

بدون فرزند زندگی کردن باعث ایجاد مشکلات روحی، عاطفی و اجتماعی میگردد. زن و شوهر حساس و زودرنج میشوند و با کوچکترین مشکل خودخوری میکنند یا پرخاشگر میشوند. ارتباط زوج بدون فرزند با فامیلهای دارای فرزند از حالت عادی خارج میشود و عدهای از اطرافیان از روی دلسوزی و عدهای دیگر به دلیل کنجکاوی بیجا در مورد ناباروری آنها پرسش یا راهنمایی درمانی میکنند که در هر دو صورت باعث به هم خوردن تعادل روحی زوجین میشود.ما پزشکان وظیفه ی خود می دانیم که علاوه بر درمانهای متداول ( که با اسپرم و تخمک خودشان باردار می شوند ) زوجهایی را هم که غیر قابل درمان تشخیص داده شده اند با اهدا اسپرم یا تخمک یا جنین و در نظر گرفتن مسائل شرعی واجتماعی وژنتیک ، درمانشان کنیم تا وجود فرزند در خانواده ی آنهاموجب دلگرمی وآسایش آنها شود وبنیاد خانواده تحکیم بیشتری پیدا کند .یکی از درمانهای مدرن ناباروری اهداء جنین است .

اهدا کنندگان جنین چه کسانی هستند ؟
1- زوجهای ناباروری که با روش IVF درمان شده اند وتعدادی جنین اضافه دارند وچون حامله شده اند ونیاز به جنین های اضافه شان ندارند به مرکز ناباروری اعلام می کنند که جنین هایشان را به زوج نازای دیگری می توانند انتقال دهند .
2- زوج جوانی که فاقد بیماری ژنتیک ومقاربتی هستند اسپرم + تخمکشان را در اختیار مرکز نازائی قرار میدهند تا پس از لقاح یافتن اسپرمها وتخمکها در محیط آزمایشگاه جنینهای حاصل از لقاح را به رحم زنهای گیرنده ی جنین انتقال دهند و پولی دریافت می کنند .
روند گرفتن جنین اهدائی به این صورت است که بعد از اینکه مشخص شد زوج گیرنده ، امکان درمانشان با روشهای ساده تر ( درمان داروئی - IUI - تلقیح اسپرم اهدائی - گرفتن تخمک اهدائی ) وجود ندارد به واحد مشاوره معرفی می شوند تا با توضیحات کاملی که به آنها داده می شود اطلاعات کافی راجع به مسائل حقوقی - شرعی - پزشکی و اجتماعی بدست آورند .
سپس طی نامه ای به دادگاه محل زندگی خودشان معرفی می شوند تا دادگاه صلاحیت گرفتن جنین اهدائی آنها را تائید کند (نداشتن اعتیاد وبیماری روانی که پزشکان سازمان پزشکی قانونی آنرا برای دادگاه مشخص می کنند+ داشتن تمکن مالی مورد نیاز ودارا بودن صلاحیت اخلاقی ) . بعد زوج ، رای صلاحیت گرفتن جنین اهدائی را که دادگاه صادر کرده به مرکز ناباروری می آورند و در سیکل درمانی قرار می گیرند .
کاربرد واقعی این درمان درمواردی است که زن وشوهر گیرنده ی جنین هر دو مشکل غیر قابل درمان داشته باشند . اگر یکی از زوجین سالم ودیگری معیوب باشد عقل ومنطق حکم می کند که با اهدا تخمک یا اسپرم مشکلشان حل شود .
از نظر پزشکی هم عقل ومنطق حکم میکند که فقط آن عضوی را که ناکارآمد شده (اسپرم یا تخمک) جایگزین کنیم .نه اینکه کارهای اضافه (استفاده از تخمک + اسپرم ) انجام دهیم و موجب تحمیل مخارج اضافی به بیمار هم بشویم . اهدا جنین به زوجهای فاقد اسپرم تشابه با این دارد که کسی کبد ش از کار افتاده ونیاز به پیوند کبد دارد وپزشک بگوید پیوند کلیه +کبد باید شوی .
جنین اهدایی
پس چرا بازار جنین اهدائی اینقدر داغ است؟
مواردی که زن وشوهر هر دو مشکل غیر قابل درمان داشته باشند بسیار معدود است ! علت شلوغی بازار اهداء جنین این است که به غلط آنرا به زوجهائی که شوهر فاقد اسپرم است پیشنهاد می کنند . در حالیکه بهترین درمان برای این زوجها استفاده از اسپرم اهدائی است که هم هزینه ی کمتری دارد وهم پنجاه درصد خصوصیات وراثتی نوزاد شان به مادر که صاحب تخمک است برود و قطعا در این صورت تعلق خاطر بیشتری هم نسبت به بچه درخانواده ایجاد می شود .ضمنا برای گرفتن اسپرم اهدائی یا تخمک اهدائی نیاز به گرفتن مجوز از دادگاه نمی باشد .
ازنظر شرعی نیز عده ای از مراجع محترم تقلید ، استفاده از اسپرم اهدائی را جایز دانسته اند . آیت الله خامنه ای - آِیت الله مظاهری ( امام جمعه اصفهان ) - آیت الله روحانی - آیت الله موسوی بجنوردی وآیت الله موسوی اردبیلی ازآن جمله اند .عده ی دیگر ی از مراجع محترم تقلید استفاده از اسپرم اهدائی را با این شرط که لقاح در خارج از بدن ( درمحیط آزمایشگاه ) صورت گیرد جایز دانسته اند ( آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی وآیت الله صانعی) .اکثر مراجع محترم فوق الذکر گرفتن تخمک اهدائی رانیز جایز می دانند . بنا براین زوجهائی که یک نفرشان سالم ویک نفر فاقد گامت ( اسپرم یا تخمک )میباشد بایستی مطابق آنچه که در تمام کشورهای پیشرفته ی دنیا انجام می شود فقط تخمک یا اسپرم اهدایی بگیرند واشتباه است که جنین اهدائی بگیرند .
درجنین اهدائی از نظر پزشکی ، اجتماعی و علمی و قانونی ( قانون جنین اهدائی مصوب مجلس شورای اسلامی )، والدین بچه گیرندگان جنین هستند ولی شرع مقدس اسلام چه می گوید ؟عده ای از مراجع تقلید شیعه مثل مرحوم آیت الله خوئی وآیت الله روحانی با استناد به آیه 2 از سوره مجادله ( که میگوید مادر طفل کسی است که بچه را بدنیا آورده ) مادر بچه را ، صاحب رحم می دانند !! عده ی دیگری از فقها مثل آیت الله خمینی و ...با استناد به نظریه تکوین نوزاد از اسپرم + تخمک معتقدند که مادرِ نوزاد صاحب تخمک و پدرش صاحب اسپرم است .و بالاخره عده ای از فقهامثل آیت الله اردبیلی نیز میگویند که اینگونه بچه ها دو مادر دارند ( صاحب تخمک و صاحب رحم ) . تعدادی از علما نیز در این زمینه سکوت کرده اند و نظریه ای نداده اند .
مراجعی که نظر داده اند که مادربچه کسیست که او را زایمان کرده در زمینه ارث مشکلی ندارند ولی مراجعی که گفته اند این بچه ها دو مادر دارند ، میگویند که بچه از هر دو مادر ارث می برد ، ومراجعی که صاحبان اسپرم + تخمک را والدین می دانند ( آقایان خمینی- مکارم - سیستانی- تبریزی ) نظر داده اند که بچه از صاحبان اسپرم + تخمک ارث می برد ( از گیرندگان جنین ارث نمی برد ) .
ولی از چهار چوب فقه اگر کمی خارج شویم مطابق نظریه اراده و اعراض اینطور میتوان استنباط کرد که اهداکنندگان جنین با اراده خود بعنوان کار خیرخواهانه جنین خود را در اختیار مرکز ناباروری قرار داده اند که به زوجی عقیمِ ناشناس انتقال داده شود تازندگی آنها با تولد این فرزند شاداب شود و قلبا و کتبا هر نوع رابطه خود با این جنین رامنتفی دانسته اند . بنابرین دیگر معنا ندارد که از یکدیگر ارث ببرند ، بلکه ارث بردن طفل از دریافت کنندگان جنین مطابق با عرف و مصالح فردی و اجتماعی می باشد ، زیرا رابطه طفل باگیرندگان جنین محکم و عاطفی و اجتماعی ولی با اهداکنندگان جنین کاملا قطع شده است .

صدور شناسنامه برای نوزاد
آقای ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشورگفت : قانون، دریافت جنین اهدایی را منوط به شرایط زیرکرده است .
1- زوجین بنا به گواهی پزشکی قانونی ، امکان بچه دارشدن نداشته باشند .
2- زن بتواند جنین را دریافت و پرورش دهد (رحم سالمی داشته باشد).
3- زوجین، محجور نباشند ( سلامت عقلی داشته باشند)
4- زوجین، به بیماریهای صعبالعلاج مبتلا نباشد ( مثل ایدز ، سرطان ، قطع نخاع ) .
5- هیچیک از زوجین اعتیاد نداشته باشند
6- تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند .
دادگاه در صورت احراز صلاحیت زوجین ، به آنها مجوز قانونی دریافت جنین را میدهد .
سپس سازمان ثبت احوال کشور بر اساس حکم دادگاه اقدام به صدور شناسنامه می نماید .
.آقای ابوترابی در پاسخ به این پرسش که آیا در شناسنامه ، موضوعِ اهدا جنین ذکر میشود یا خیر؟ گفت : بله ، موضوع اهدا ی جنین ، در صفحه ی توضیحات شناسنامه قید می گردد ..ایشان همچنین در خصوص تزریق اسپرم اهدائی به رحم همسر نیز گفت: در این قسمت مشکلی وجود ندارد و شناسنامه به والدیت آن پدر و مادر صادر میشود و در صفحه توضیحات شناسنامه هم چیزی نوشته نمی شود .
از پرسش باز نایستید ... با افراد مجرّب مشورت کنید ... تا فردا دچار مشکل نشوید ...
مقاله مرتبط : اسپرم اهدائی + مسائل شرعی اسپرم اهدائی

کسانیکه تمایل دارند در قسمت « نظرات کاربران در باره این مطلب » نظر خود را بنویسند ، به این پنج موضوع توجّه کنند که :
1- برای ثبت نظریه فقط به اسم ( نام واقعی یا مستعار ) نیاز است .
2- نوشتن شماره ی موبایل اختیاریست و چنانچه نوشتید در معرض دیدعموم قرار نمی گیرد .
3- در کادر ایمیل ، لازم نیست چیزی بنویسید ( نوشتن ایمیل هم اختیاری است )
4- این قسمت محل پرسش و پاسخ نیست ، حتی اگر من هم بخواهم ، نمی توانم پاسخ دهم .سوالات خود را در قسمت سوالات پزشکی بنویسید .
5- نظریه شما 1-2 روز بعد ، پس از رویت و تائید قابل مشاهده است ( همان موقع نمی توانید ببینید )


آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32
تلفن : 32363136 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

پاییزان [ 1400-06-28 ]
با سلام نیازمند رحم جایگزین متعهد و ساکن شیراز هستم. شماره تماس ۰۹۹۲۰۱۶۵۸۸۱

سیمین [ 1400-06-26 ]
سلام وقت بخیر، 8 تا جنین اهدائی دارم . در تهران ، بیمارستان امام. اگر کسی خواست پیام بده .من دقیقه 90 قبل از انتقال جنین بطور طبیعی بار دار شدم . متشکرم 09189337970

مهوش [ 1400-05-26 ]
سلام ، آیا راهی هست، که برای جنین اهدایی ، نامه دادگاه لازم نباشه ؟ چون شوهرم دادگاه نمی یاد و راضی نیست ، و من به شدت بچه دوس دارم و میخواهم بچه دار شم . جواب : با درود ، برای گرفتن جنین یا اسپرم اهدایی رضایت کتبی شوهر لازمست .

زبیده [ 1400-05-26 ]
آیا خانم مجرد ، بطورمستقل میتونه جنین یا اسپرم اهدایی بگیره؟ جواب : در ایران خیر ولی در کشورهای اروپایی میتونه .

شهناز [ 1400-05-24 ]
سلام خدمت اقای دکترایزدی ، خیلی ازتون ممنونم ، اول خدا بعد هم شما وسیله ای شدین برای درمان ما . نمیدونم چجور ازتون تشکر کنم . بعد از ۷ سال نومیدی پیش شما آمدیم و نتیجه گرفتیم . امیدوارم خداوند نگه دارتان باشد تا دل بقیه را هم مثل ما شاد کنید . خیلی ممنون ، درپناه حق محفوظ باشید الهی

الف ر [ 1400-05-18 ]
نیازمند تخمک اهدایی هستم لطفا تماس بگیرید از اصفهان 09131997560

سودی [ 1400-05-16 ]
سلام 28 سالمه از شیراز جنین دارم برای فروش 09176697310

مري [ 1400-05-13 ]
نيازمند تخمك اهدايي از تهران خانم زير٢٨سال پوست روشن وخوش چهره لطفا شرايط خودتون رو يه اين شماره واتساپ بفرستيد ممنون09057467758

زهرا [ 1400-05-10 ]
سلام ، من سه ساله که ازدواج کردم . همسرم مشکل آزوسپرمی داره و ما بچه دار نمیشیم . دکتر به ما جنین اهدایی رو پیشنهاد داده . ولی من خودم سالمم و میخواستم بدونم میتونم از اسپرم اهدایی استفاده کنم که حداقل با تخمک خودم بچه دار بشم ؟ جواب : با درود ، بله امکان پذیر است و ما انجام میدهیم .

قاسمی [ 1400-04-22 ]
سلام ۷ تا جنین دارم از اصفهانم .تمایل به اهدای جنین دارم .قیمت توافقی.۰۹۱۳۳۰۰۲۲۹۶

نغمه [ 1400-04-20 ]
سلام خدمت جناب اقای دکتر ایزدی عزیز و خانم دکتر مهربان و دلسوزشان : زبان و کلمات برای تشکر کردن از شما ناتوانند ، از خداوند بهترینها را برایتان آرزومندم . امید و شادی را به زندگی ما هدیه کردید . با تزریق اسپرم اهدایی باردار شدم وخیلی خوشحالم که با تخمک خودم باردار شدم . یک عمر دعاگویتان هستیم . همیشه سلامت باشید .

ریحانه ۶۲۶۲ [ 1400-04-14 ]
آیا زن و شوهری که جنین اهدایی میگیرند داخل شناسنامه کودک صفحه توضیخات عنوان جنین اهدایی قید میشود؟

فریحا [ 1400-04-08 ]
سلام احتیاج فوری به جنین اهدایی داریم،اگر شرکت یا موسسه ای سراغ دارید که جنین اهدایی داشته باشه،لطفا معرفی کنید.نیاز فوری

افشارمنش پ [ 1400-04-01 ]
نیازمند جنین اهدایی هستیم با قیمت توافقی 09396098371

عسل بانو [ 1400-03-31 ]
سلام ، دوساله ازدواج کردم . باردارنمیشم ، تااینکه به دکترمراجعه کردیم گفتن مشکل ازشوهرمه ، گفتن میتونیم جنین اهدائی بگیریم . هزینه جنین اهدائی چقدره هست ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید . جواب : اگر خودت سالمی بهتره بجای جنین اهدایی ، اسپرم اهدایی بگیری .

نازنین [ 1400-03-29 ]
رحم اجاره میدم ۳۴ ساله رنگ چشم عسلی گروه خون او مثبت ۰۹۰۳۸۶۸۹۸۵۰ قیمت ۷۵ ماهی ۲ میلیون زایمان طبیعی

الهام [ 1400-03-28 ]
نیازمند رحم اجاره ای هستم از مازندران و اراک فوری ۰۹۳۳۸۶۰۰۹۸۳

آرام [ 1400-03-28 ]
نیازمند رحم جایگزین از تهران هستم فورررری ۰۹۲۱۱۱۵۱۶۹۰

ارامش [ 1400-03-28 ]
نیازمند تخمک اهدایی از تهران هستم خیلی فوررری ۰۹۳۰۳۰۰۸۰۲۲

بهار [ 1400-03-27 ]
تمایل به اهدای جنین داریم. زن وشوهرآزمایش دادیم سالم هستیم. مبلغ توافقی. لطفا واسطه ورابط تماس نگیره جواب نمیدم 09103743174

رویا [ 1400-03-12 ]
سلام ، ببخشید فرد اهدا کنند می تواند فامیل باشد ، مثلاَ خاله ام باشد که شوهر دارد و با رضایت خودش وشوهرش باشد. ممنون . سپاس . جواب : اهداکنندگان جنین باید ناشناس باشند .

سمیه [ 1400-02-28 ]
سلام ببخشید من یکبار از جنین اهدایی استفاده کردم و الآن دخترم حدود ۶سالش هست و بهونه بچه میگیره .میخواستم بدونم آیا میشه یک بار دیگه از جنین اهدایی استفاده کنیم ؟ جواب : مراکز ناباروری طبق دستور دادگاه جنین اهدائی انتقال می دهند ، دادگاه نیز چون یک فرزند دارید معمولا مجوّ ز گرفتن مجددجنین اهدایی نمی دهند . ولی چنانچه خودتان سالم هستید می توانید اسپرم اهدایی بگیرید .

تهرانی [ 1400-02-20 ]
نیازمند جنین اهدایی 09396098371

مهرسا [ 1400-02-20 ]
سلام دنبال رحم اجاره از مشهد هستم قیمت توافقی ترجیحا زیر ۳۰سال ۰۹۱۵۰۶۴۰۳۶۹ فوری

مینا فضل [ 1400-02-17 ]
سلام ، سن و سال برای دریافت جنین یا اسپرم چقدر باید باشه ؟ من چهل دو سالمه ، جواب : در سن 42 سالگی میتونی جنین اهدایی بگیری . اسپرم اهدایی هم میتونی بگیری ولی احتمال حامله شدنت کمتر از گرفتن جنین اهدائیست .

معصومه [ 1400-02-15 ]
سلام منوشوهرم این ۱۶ ساله ازدواج کردیم بچه دارنشدیم می خوام جنین اهدایی بگیریم لطفا راهنماییمون کنین

افشار [ 1400-02-15 ]
به خانمی جهت صیغه بارداری نیازمندبم با قیمت توافقی 09396098371

گندم [ 1400-02-14 ]
سلام من 12 تا جنین فریز دارم میخوام اهدا کنم در تهران هستم

بانو [ 1400-02-06 ]
سلام جنین اهدامیکنم ازمشهد26 ساله لطفاواسطه تماس نگیردمتاهل مشخصات سبزه روشن چشم مشکی قد165 وزن58 همسرم قد176 وزن55 چشم های درشت وقهوه ای سفیدپوست09027698032

مریم [ 1400-01-28 ]
سلام، متقاضی رحم اجاره ای از یزد هستم. خانمی کمتر از 35 سال و حداقل یک زایمان طبیعی موفق و با ایمان.در صورت تمایل به شماره 09224884913 پیام دهید.

ندا [ 1400-01-23 ]
خانم برادر من به دلیل ضعیف بودن تخمک هایش از تخمک اهدایی استفاده کرد و خدا را شکر صاحب یک دو قلو شدند. اابته انها یک پسر 14 ساله هم دارند که طبیعی و بدون اهدا به دنیا امد . اما دیگر نتوانستند بچه دار شوند تا اینکه از تخمک اهدایی استفاده کردند. متاسفانه به نظر می رسد خانم برادرم ان علاقه ای که مادر باید به فرزندش داشته باشد را به این دو قلوها ندارد. در حالیکه در مورد فرزند اولشان این طور نبود و خودش هم این موضوع را تایید می کند. کنجکاوم بدانم که ایا پزوهشی در این مورد صورت گرفته است؟

محمدعلی [ 1400-01-13 ]
سلام ، خداقوت میخواستم تشکرکنم ازآقای دکترایزدی وخانم محترمشان که راهنمائی بجایشان با عث شد ما از فکر گرفتن جنین اهدایی بیرون آئیم ، انشاالله درتمامی مراحل عمرتان موفق وپیروز باشید. ما بعد از7سال با راولِ ای یو ای با اسپرم اهدایی ، چراغ خونمون روشن شد ، متشکرم . یاعلی خدانگهدارتان .

مریم [ 1399-12-28 ]
سلام ، پسرم مشکل ناباروری دارد وحاضر نیست از اسپرم یا جنین اهدایی استفا ه کند من 50 سالمه ولی هنوز یائسه نشده ام . شوهرم 55 سال دارد . آیا می شود جنینی از خودمان گرفته شود و به عروسمان اهدا کنیم ؟ در این رابطه سن چقدر اهمیت دارد ؟ چون پسرم فقط جنین ما را می پذیرد . ج : چنین کاری بدلائل متعدد از جمله سن بالای شما میسر نیست انجام شود .

زهراسادات [ 1399-12-22 ]
سؤا ل : سلام ، شوهرم اسپرم ندارد و پزشکان گفته اند اسپرم اهدایی یا جنین اهدایی بگیرم . انواع درمان ها در مرکز ناباروری را تجربه کرده ایم و همه بی نتیجه بوده ، لذا مجبوریم فرزند خوانده بگیریم یا از جنین اهدایی یا اسپرم اهدایی استفاده کنیم . شوهرم اصرار به گرفتن اسپرم اهدایی دارد که رازمان از فامیل مخفی بماند ونیمی از آن بچه هم از خودمان شود ، اما من دلم نمی خواهد اینکار را بکنم ، بخاطر اینکه اسلام گفته باید بعدا به فرزندمان بگوئیم که پدر اصلی تو کیست . سرسام گرفته ام ، نمی دانم چه کنم ؟

دکترعنایت اله ایزدی [ 1399-12-22 ]
جواب: اسپرم اهدایی مزیتهایی نسبت به فرزند خواندگی دارد ، از جمله حس بارداری و شیردهی برای زن از احساساتیست که اگر زن تجربه نکند همیشه در حسرت آن می ماند وکمبود آنرا احساس میکند. اعضاء فامیل هم می بینند که شما باردار شده ای و فکر میکنند از همسرت باردار شده ای ومقایسه کن طرز تفکر فامیل را با زمانی که ببینند فرزندخوانده آورده ای . در هیچ جای شرع مقدس اسلام هم گفته نشده که شما باید چگونگی بچه دار شدنتان را به فرزندتان بگوئید .پس طبق نظر شوهرت عمل کن و اسپرم اهدایی بگیر .

علی [ 1399-12-03 ]
سلام و خسته نباشید میگم خدمت جناب آقای دکتر و منشی عزیز شون . تقدیر و تشکر دارم از آقای دکتر عنایت الله ایزدی که من و همسرم رو بسیارخوشحال کردند . امیدوارم همیشه زنده وسلامت باشید و ما مراجعین از هم جا وامانده را به آرزویمان برسانید .

محدثه [ 1399-12-01 ]
سلام و سپاس خدمت آقای دکتر و همسر عزیزشون که برای من واقعا معجزه کردید . من هفت بار در همین اصفهان نزد پزشک زنان اسپرم اهدایی گرفته بودم و حاملگی نشدم . در حالیکه امید چندانی نداشتم نزد شما آمدم و جنابعالی مرا دلگرم و امیدوار کردید و با همان بار اول بار دار شدم . باورش برام سخته که حامله شده ام . خدا اجرتون بده که زندگی ما را متحول کردی . سپاسگزارم که غم وغصه را از زندگی ما دور کردی و نشاط و شادی را ارمغان دادی .

ف ، ج [ 1399-11-16 ]
با سلام واحترام خدمت جناب آقای دکتر ایزدی و پرسنل محترم مطبشان : کمال تشکر و قدرانی بسیار دارم . با لطف خدا و یاری شما سرور گرامی ما بعد از دوازده سال با دومین تزریق جواب گرفتیم ، اشک شوق در چشمان ما جاری شد . شما یک پزشک فوق العاده هستید . به ما احساس امنیت و آرامش می دهید . متشکرم که بهترین پزشک ما بودید . دعا کنید دوران بارداری من بسلامتی سپری شود و فرزندی سالم بدنیا آورم . من هم از درگاه ایزد منّان میخواهم که تمام مراجعین به دکتر ایزدی نتیجه بگیرند و فرزند دلبندشان را در آغوش گیرند .

فریده رنجبر [ 1399-09-13 ]
عزیزان گلی که مثل من مشکل نازایی دارند توجه داشته باشید که اگر جنین اهدایی گرفتید طوری برنامه ریزی کنید که اهداکنندگان جنین شما را نبینند یا اگر دیدند به اسم و مشخصات شما دسترسی پیدا نکنند . چرا چون سالها بعد اگر پشیمان شوند یا به نیت اخاذی از دادگاه درخواست پس گرفتن بچه را کنند دادگاه حکم تحویل دادن بچه را به زن و شوهر اهدا کننده می دهد . من یک مو ردش را سراغ دارم .

عباس و افسانه [ 1399-09-06 ]
آدمهای خوب خوشه های مرواریدند که داشتنشان ثروت و دیدنشان لذت است . الهی همیشه تنتون سالم باشه و عاقبت بخیر بشین که ما زوجهای نگونبخت را صادقانه راهنمائی می کنید .

آرش [ 1399-08-15 ]
سلام آرش هستم از تهران دنبال یه خانم برای صیغه بارداری هستم با شرایط عالی اگه کسی از خانم ها تمایل داشته باشن شرایط خوبی رو براشون در نظر دارم به شماره تلگرام بنده در تلگرام پیام بدین تا با اوکی شدن شرایط این کار انجام بشه بنده برای صیغه بارداری 150 تومن میدم با ماهیانه 2 تومن مبلغی برای کمک تا به دنیا اومدن بچه مستقل هستم مرسی شماره تلگرامم 09127913028 اگر هم از شهرستان باشن مشکلی نیست برای اسکانشون البته خانم ها ی متاهل هم از طریق لقاح ازمایشگاهی اگه تمایل دارند مشکلی نیست با همین شرایط مرسی .

فرزانه [ 1399-06-13 ]
با سلام و تشکر از راهنمائیهای سایت شما ، من هفت سال قبل جنین اهدائی دو دوره با هزینه بسیار زیاد گرفتم و صاحب دختری شدم . پارسال هم پیش شما اسپرم اهدائی گرفتم و الآن بچه ام شش ماهه است . همیشه حسرت می خورم که کاش هفت سال قبل فهمیده بودم که اصفهان اسپرم اهدایی وجود داره و با تخمک خودم باردار شده بودم .

کاوه [ 1399-04-03 ]
درود به آقای دکتر که با اطلاعات ذیقیمتی که به من داد باعث شد از گمراهی دور شوم و راه درست را برای بچه دار شدن پیدا کنم .

فریده [ 1399-03-22 ]
چرا برای گرفتن جنین اهدایی نامۀ تائید دادگاه لازمست ، ولی برای گرفتن اسپرم اهدایی به مجوز دادگاه نیاز نیست ؟

رخشنده [ 1398-12-14 ]
در این فکرم که جنین از چه موقع روح پیدا می کند که نسبت به محیط اطراف خود واکنش نشان دهد ؟ یعنی بر اثر کمبود اکسیژن و مواد غذایی یا درجه حرارت نامطلوب سرما یا گرمای زیاد ، مثل انسان ناراحت شود .

نادیا [ 1398-09-16 ]
سلام دوستان : به ۳۰ نفر زوج جهت اهدا جنین ساکن تهران یا حومه و اطراف دارای حداقل یک فرزند سالم و مشترک جهت اهدا جنین با قیمت سه میلیون هشتصد نیازمندیم خیلی فوری ۰۹۱۰۴۵۱۰۶۹۵

عایشه [ 1398-04-24 ]
من با گرفتن جنین اهدائی پس از سه سیکل درمان با پرداخت هزینه ی بسیار زیاد بچه دار شدیم و بجه مون الآن دو ساله اش وسالمه ولی چون هیچیش به من یا شوهرم نرفته و فامیل مرتباّ به ما میگن که این بچه که هیچیش به شما نرفته ، ما از گرفتن جنین اهدائی پشیمون شدیم .

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام ( مستعار یا واقعی ) :
تلفن ( اختیاری ) :
ایمیل ( اختیاری ) :
متن پیـام :