اسپرم اهدایی در خارج از ایران

در تمام کشورهای غربی اسپرم اهدائی تلقیح می شود و قوانین ومقررات خاصی بر آن حاکم است . مثلا برای اینکه از یک نفر اهداکننده ی اسپرم تعداد زیادی فرزند به دنیا نیاید ( واحتمال ازدواج بین فرزندان به دنیا آمده خیلی کم باشد ) در هر کشوری قانونا محدودیت تعداد فرزند زندۀ به دنیا آمده ، برای هر اهداکننده یِ اسپرم یا تخمک وجود دارد ، این رقم در کانادا حد اکثر 25 و در دانمارک 12 ودر فرانسه 6 و در آلمان 15 ودراسترالیا10 ودرنروژ 8 فرزند زندۀ متولد شده ، از هر اهداکننده یِ اسپرم یا تخمک می باشد .
در دانمارک محدودیت 12 فرزند از هر اهداکنندۀ اسپرم یا تخمک وجود داشت ، چند سال بعد به 25 فرزند افزایش یافت . مجددا چند سال بعد چون صادرات اسپرم و تخمک از دانمارک کسب پر رونقی شد ، این عدد قانونا از 25 به 200 فرزند افزایش یافت . یعنی یک نفر دانمارکی ( زن یا مرد ) می تواند تا 200 فرزند در سراسر کشورها ی دنیا داشته باشد . نظر به اینکه این بچه ها در کشورهای مختلفِ وارد کنندۀ اسپرم و تخمک اهدایی ، دور از یکدیگر زندگی می کنند ، احتمال ازدواج بین آنها وجود ندارد ، و مجلس قانونگذاری دانمارک نیز با همین استدلال محدودیت 25 را به 200 مولود افزایش داد .درتصویر زیری عکس چهار زن زیبای دانمارکی را مشاهده می کنید .

اسپرم اهدایی از خارج از ایران
در تمام کشورها، اهداکنندگان بطور دقیق مورد آزمایشات بیماریهای مسری وژنتیکی قرار میگیرند .از نظر خصوصیات ظاهری هم چک می شوند .مثلا در اروپا انجمنی چند ملیتی وجود دارد که فقط برای اهدای گامت فعالیت وتبلیغ می کند و کاملاً غیر مالی است یعنی نه اعضا آن پول میگیرند ونه به اهداکنندگان پول پرداخت می کنند . کاراین انجمن معرفی اهداکنندگان سالم وخوش تیپ و زیبا به مراکز ناباروری است .برای انتخاب اهداکننده گان (با وجود عدم پرداخت پول به اهدا کننده ) معیار های نسبتا سخت مراعات می شود . علاوه بر سالم بودن ، برای تاییدیه زیبایی باید در حضور هییت اعضا انجمن قرار گیرد و چنانچه زیبایی او مورد تایید اکثریت قرار گرفت بعنوان کاندید اهدا گامت به مراکز نازایی معرفی می شود .
چون موسسات خیریۀ فوق نمی توانند اهدا کننده کافی معرفی کنند در بیشتر کشورها پول هم به اهدا کنندگان اسپرم پرداخت می شود. در استرالیا و کانادا و فرانسه به اهدا کنندگان اسپرم هیچ پولی پرداخت نمی شود ( شبیه اهدا ی خون در ایران ) در امریکا و انگلیس وآلمان و نروژ واسراییل و.. به اهدا کننده پول پرداخت می شود .
سخت گیرانه ترین اجرای قوانین مربوط به اسپرم اهدایی را اسراییل از یکطرف ومصر و عربستان از طرف دیگردارند . در اسراییل اهداکننده گان اسپرم فقط پسران مجرد سالم که کمتر از 30 سال دارند و قبلا هم ازدواج نکرده اند می باشند ، که به شرط قبولی از نظر قیافه و سلامت ، در فقط یکی از 12 مرکز ناباروری کشورشان می توانند اسپرم اهدا کنند و پس از اینکه 8 فرزند زنده از این شخص به دنیا آمد ، این فرد در هیچیک از مراکز ناباروری کشورنمی تواند اسپرم اهدا کند ؛ وبه هیچ عنوان گیرنده و دهنده ی اسپرم هیچگونه شناخت و اطلاعاتی از هم پیدا نمی کنند .
در اسراییل فقط به زوجهای رسمی (که ازدواج آنها به ثبت رسیده ) وفاقد اسپرم هستند ، اسپرم اهدائی تلقیح می شود . درحالیکه درخیلی از کشورهای اروپائی (دانمارک اسپانیا- استرالیا ) قانونا علاوه بر ازدواجهای رسمی به ثبت رسیده ، برای زن ومردهایی که با هم زندگی می کنند ولی ازدواج آنها به ثبت نرسیده ( شبیه صیغه در ایران ) هم تخمک یا اسپرم اهدائی تلقیح می شود .بعلاوه در بیشتر کشورها ی غربی به زنان مجرد ی که متقاضی حاملگی و بچه دار شدن باشند نیز اسپرم اهدائی تلقیح می شود .

در کشورهایی که مذهب سنی ، اکثریت را داراست ( مثل مصر و عربستان و...) بخاطر اینکه تلقیح هر نوع گامتی ( اسپرم یا تخمک ) را معادل زنا می دانند ، قوانین سختگیرانه ای برای جلوگیری از تلقیح اسپرم اهدایی و تخمک اهدایی وجنین اهدایی وجود دارد ،و چنانچه پزشکی ، زوج نابارور را جهت درمان به خارج از کشور هم راهنمایی کند باز هم پزشک مورد مواخذه قرار می گیرد و ممکن است پروانه ی طبابتش باطل گردد .
منظور از اجرای سخت قوانین ( در مقایسه با اجرای معمولی قوانین ) این است که در کشورهای مصر -عربستان و اسراییل دولت منتظر نمی ماند تا شاکی پیدا شود و رسیدگی کند بلکه بطور مداوم کار مراکز ناباروری را زیر نظر دارد و ماموران خود را در پوشش بیمار نابارور نزد پزشکان مربوطه می فرستد تا اگر تخلفی وجود دارد زود کشف و به مجازات برسند .
در سوئیس و هنک گنگ وآلمان قوانین اهدا شبیه اسراییل وضع شده ولی مثل اسراییل دقیق اجرا نمی شود . در کانادا و بلژیک و... قانونی تصویب نشده که چه زوجهایی ( رسمی یا غیر رسمی ) می توانند اسپرم اهدائی بگیرند و مراکز ناباروری به صلاحد ید خود سلیقه ای عمل می کنند .در فرانسه و... طبق قانون به زنان مجرد اسپرم اهدائی تلقیح نمی شود و اینگونه زنان برای گرفتن اسپرم اهدائی به کشورهای همسایه ( اغلب به اسپانیا ) می روند .
از کشورهای اسکاندیناوی ( خصوصاَ دانمارک ) اسپرم فریز شده به تعداد زیادی کشورها صادر می گردد ( کانادا - کنیا - هنگ کنگ - پاراگوئه و... ) علّت این مسئله یکی ارزان بودن اسپرم دانمارکی است و دیگری خوش تیپ بودن مردان دانمارکی نسبت به بقیه ی کشورهاست ( قد بلند و چشم سبزند )
در اغلب کشورهای اروپائی وامریکا واسترالیا برای زوجهای متقاضی گرفتن گامت اهدائی به دلائل دیگر ( مثلا زن یا شوهر زیبا نیستند یا کوتاه قدند و می خواهند فرزندی زیبا یا قد بلند یا ...داشته باشند ) هم گامت اهدا می شود و این در حالی انجام می شود که قانونی در این مورد در کشورشان تصویب نشده است .

آیا گیرنده و دهنده ی گامت از یکدیگر اطلاعات و شناختی دارند ؟

در بیشتر کشورها قانونی در این مورد تصویب نشده که دهنده و گیرنده ی گامت باید همدیگر را بشناسند یا خیر . ولی در تعدادی کشورها مثل اسپانیا و فرانسه وکانادا و اسراییل قانون گفته که آنها نباید همدیگر را بشناسند ؛ و قانون بعضی کشورهای دیگر( آلمان- انگلیس- سوئیس- استرالیا- هلند نروژ ) می گوید که نا شناس بودن الزامی نیست بلکه سلیقه ایست و مراکز ناباروری بر حسب سلیقه وخواست گیرنده (وندرتا دهنده ی گامت ) عمل می کنند .
گاهی شرایط استثناتی بین دهنده وگیرنده اسپرم یا تخمک در این کشورها ( که مخالف قانون آن نیست ) مورد توافق قرار می گیرد ، به این صورت که اهدا کننده ی گامت با این شرط گامت اهدا می کند که بعدا بتواند فرزند را هر چند گاهی ببیند وگیرنده هم قبول می کند .
از استثنائات دیگر که در بیشتر کشورهای اروپائی انجام می شود ،تلقیح اسپرم اهدائی به زنان مجرد(بدون شوهر ) است ؛ در بعضی کشورها قانونی برای این مورد تصویب شده که آنرا نهی کرده ویا مجاز شمرده باشد ، ولی در اغلب ممالک در حالیکه قانونی در این مورد ندارند ، اینکار انجام می شود .

درامریکا قانون جامع کشوری وجود ندارد ، بعضی ایالات قوانینی شبیه دیگر کشورها با کمی کم و زیاد تصویب کرده اند وتعدادی از ایالات هیچ قانونی در این موارد تصویب نکرده اند ومراکز ناباروری آنها ، مشابه مراکز اروپائی ومقداری هم سلیقه ای عمل می کنند . مثلا در ایالت کالیفرنیا با جمعیت 50 - 55 میلیون نفرقانون میگوید از هر اهداکننده ی گامت حد اکثر 10 فرزند زنده باید در هر شهر( با جمعیت بالای یک میلیون نفر ) به دنیا آید ، واندازه ی قد اهداکننده ی مذکر باید بیش از (5 فوت و9 اینچ = 175 سانت ) وقد اهداکننده ی تخمک بیش از 5فوت و 4 اینج ( 162 سانت ) باشد ، و قیافه اش هم نمره ی قابل قبولی داشته باشد ( زشت نباشد ) . وطبق قانون اهداکننده می تواند بعدا به سایر شهرها در همان ایالت جهت اهدای گامت مراجعه کند ؛ ولی چون پولی که بابت اهدا میگیرند آنقدر زیاد نیست که با توجه به هزینه ی سفر و بیکاری باصرفه باشد این وضعیت بندرت پیش می آید .
در انگلیس سن اهداکننده از 18 تا 45 سال میتواند باشد وحداکثر مولود 10 نوزاد زنده است ولی اگر این گیرنده فرزند دیگری بخواهد می تواند از اهدا کنندۀ قبلی اسپرم بگیرد و باردار شود . همچنین بجز این 10 خانواده ، با رضایت اهداکننده ، گامت او به مراکز ناباروری خارج از کشور نیز فرستاده می شود .
در ژاپن پدر شوهر اولویت اول دهنده ی اسپرم بوده است ، اولویت دوم ، برادر شوهر و چنانچه از آنها اسپرم گیری مقدور نبود ، از شخص غریبه اسپرم اهدائی گرفته می شد . ولی جدیدا نظرشان عوض شده و اکثرا از افراد غریبۀ سالم و خوش تیپ که مورد ارزیابی پزشکی و روحی ، روانی و اجتماعی قرار گرفته اند اسپرم گرفته می شود .
درسوئد علاوه بر قوانین مشابه دیگر کشورها ، قانونی وجود دارد که الزاما به فرزند متولد شده ( در سن 18 سالگی ) از طرف مرکزباید اطلاع داده شود که شما فرزند ژنتیکی این والد نیستی ، بلکه حاصل تلقیح گامت اهدائی هستی و در صورت تمایل و تقاضا ، پدر یا مادر ژنتیکی خود را می بیند . ولی قانون مصوّ ب مجلس کشور در سال 1984 می گوید که با اینکه همدیگر را می توانند ببینند ولی اهداکنندۀ اسپرم یا تخمک هیچگونه مسئولیتی در قبال این فرزند ندارند .
مشابه این قانون در هلند وجود دارد با این تفاوت که در سن 16 سالگی دولت به این فرزندان اطلاع می دهد که پدر یا مادر ژنتیک شما کیست و او را می توانی ملاقات کنی .
ما یک زوج ایرانی (ساکن سوئد) فاقد اسپرم داشتیم که به دلیل وجود این قانون حاضر نشد از اهداکننده ی ایرانی ساکن سوئد ، در مرکز ناباروری سوئد استفاده کند و صاحب فرزند شود ؛ و با مراجعه به ما در اصفهان اسپرم اهدائی گرفت وبا همان تلقیح اول حامله شد و زایمان کرد و اکنون (1401 ) نیز که فرزندش پنج ساله شده برای فرزند دوم در حال اقدام نزد ما می باشد .

داشتن فرزند موجب افزایش لذّت از زندگی ودلگرمی بیشتر به کار می گردد .

دکتر عنایت الله ایزدی در اصفهان متخصص اورولوژی ، تشخیص و درمان ناباروری مردان اعمالی نظیر بارداری با اسپرم اهدایی ، IUI ، فریز اسپرم را با درصد موفقیت بالا و تجربه چندین سال رضایت مندی بیمارانشان انجام می دهند .


آدرس : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32
تلفن : 32363136 (031) - 09131000345درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار و مقالات مربوط به درمان ناباروری و اسپرم اهدایی را در بخش مقالات بخوانید

واژینیت چیست؛ علایم، علتها و درمانواژینیت چیست؛ علایم، علتها و درمان

واژینیت یک عفونت شایع در منطقه تناسلی زنان است که می‌ تواند به علت عوامل مختلفی از جمله باکتری‌ ها، قارچ‌ ها یا ویروس‌ ها ایجاد شود. ...

تاریخ انتشار : 1403-04-19

علل سقط جنین و راههای پیشگیری از آنعلل سقط جنین و راههای پیشگیری از آن

از دلایل سقط جنین می‌ توان به عوامل فیزیولوژیکی نظیر اختلالات ژنتیکی و بیماری‌ های مادر عواملی مانند استرس شدید یا مصرف مواد مخدر اشاره کرد . ...

تاریخ انتشار : 1403-04-11

واژینیت در بارداری؛ علل، علائم، تشخیص و درمانواژینیت در بارداری؛ علل، علائم، تشخیص و درمان

عوارض واژینیت در دوران بارداری خارش، التهاب و تغییرات در بو و رنگ مایعات ناحیه تناسلی است . درمان واژینیت در بارداری برای سلامت مادر و جنین مهم است ...

تاریخ انتشار : 1403-04-06